Pinjaman rekursa dan bukan rekursa membenarkan pemberi pinjaman membuat tuntutan ke atas aset jika peminjam ingkar pada kewajipan mereka dan gagal membayar balik hutang mereka. Pemberi pinjaman dibenarkan untuk memiliki mana-mana aset yang digunakan sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman ini. Banyak pinjaman diambil dengan satu atau lebih aset dengan nilai tertentu yang boleh diambil oleh pemberi pinjaman jika peminjam tidak memenuhi kewajipan mereka seperti yang digariskan dalam perjanjian pinjaman.

Perbezaan utama antara keduanya adalah bahawa pinjaman jalan keluar memberi faedah kepada pemberi pinjaman, sementara pinjaman tanpa jalan memberi faedah kepada peminjam. Oleh itu, perbezaan antara pinjaman jalan masuk dan pinjaman bukan jalan masuk berlaku sekiranya wang masih terhutang pada hutang setelah jaminan dijual. Pinjaman pemulihan membolehkan pemberi pinjaman mengejar aset lain yang dimiliki oleh peminjam sekiranya masih ada baki wang setelah cagaran diambil. Pemberi pinjaman bukan jalan masuk, sebaliknya, dilarang mengejar aset peminjam lain walaupun terdapat baki tertunggak setelah cagaran dijual.