Pożyczki z regresem i bez regresu umożliwić kredytodawcom zgłaszanie roszczeń do aktywów, jeśli kredytobiorcy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i nie spłacają swoich długów. Kredytodawcy mogą przejąć w posiadanie wszelkie aktywa wykorzystywane jako zabezpieczenie tych kredytów. Wiele pożyczek jest zaciąganych z jednym lub kilkoma aktywami o określonej wartości, które pożyczkodawca może wziąć, jeśli pożyczkobiorca nie wypełni swoich zobowiązań określonych w umowie pożyczki.

Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że pożyczka z regresem faworyzuje pożyczkodawcę, a pożyczka bez regresu - pożyczkobiorca. Tak więc rozróżnienie między pożyczkami z regresem a pożyczkami bez regresu ma znaczenie, jeśli pieniądze są nadal należne z tytułu długu po sprzedaży zabezpieczenia. Pożyczki regresowe umożliwiają pożyczkodawcom zajęcie się innymi aktywami należącymi do pożyczkobiorcy, jeśli po pobraniu zabezpieczenia nadal pozostaje saldo. Z drugiej strony pożyczkodawcy pożyczek bez regresu nie mogą ścigać innych aktywów pożyczkobiorcy, nawet jeśli po sprzedaży zabezpieczenia istnieje zaległe saldo.