Regresna in neregresna posojila omogočiti posojilodajalcem, da zahtevajo sredstva, če posojilojemalci ne izpolnijo svojih obveznosti in ne odplačajo svojih dolgov. Posojilodajalci lahko prevzamejo v posest vsa sredstva, ki se uporabljajo kot zavarovanje za zavarovanje teh posojil. Veliko posojil se najame z enim ali več sredstvi določene vrednosti, ki jih posojilodajalec lahko vzame, če posojilojemalec ne izpolni svoje obveznosti, kot je določeno v posojilni pogodbi.

Glavna razlika med obema je v tem, da regresno posojilo daje prednost posojilodajalcu, medtem ko neregresno posojilo koristi posojilojemalcu. Torej pride do razlike med regresnimi posojili in neregresnimi posojili, če je denar po dolgu še vedno dolžan po prodaji zavarovanja. Regresna posojila omogočajo posojilodajalcem, da poiščejo drugo premoženje v lasti posojilojemalca, če po zbiranju zavarovanja še vedno obstaja preostalo stanje. Posojilodajalcem neregresnih posojil pa je prepovedano preiskovati druga sredstva posojilojemalca, tudi če je po prodaji zavarovanja s premoženjem neporavnano stanje.