Regress- och regresslån tillåta långivare att göra anspråk på tillgångar om låntagare inte uppfyller sina skyldigheter och inte betalar tillbaka sina skulder. Långivare har rätt att ta alla tillgångar som används som säkerhet för att säkra dessa lån i besittning. Många lån tas med en eller flera tillgångar av ett visst värde som långivaren kan ta om låntagaren inte fullgör sin skyldighet enligt låneavtalet.

Den primära skillnaden mellan de två är att ett resurslån gynnar långivaren, medan ett icke-resurslån gynnar låntagaren. Så skillnaden mellan resurslån och non-recourse-lån spelar in om det fortfarande finns pengar på skulden efter att säkerheten har sålts. Återköpslån gör det möjligt för långivare att följa andra tillgångar som låntagaren äger om det fortfarande finns en balans efter att säkerheten har samlats in. Å andra sidan är det långvarigt för långivare att låna låntagarens andra tillgångar även om det finns ett utestående saldo efter att säkerheten har sålts.