Rücu ve rücu olmayan krediler Borçluların yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve borçlarını geri ödememesi durumunda borç verenlerin varlıklar üzerinde hak iddia etmesine izin verir. Borç verenlerin, bu kredileri güvence altına almak için teminat olarak kullanılan herhangi bir varlığa sahip olmalarına izin verilir. Birçok kredi, borçlunun kredi sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, borç verenin alabileceği belirli bir değerde bir veya daha fazla varlık ile alınır.

İkisi arasındaki temel fark, bir rücu kredisinin borç verene destek olması, geri dönüşsüz bir kredinin ise borçluya fayda sağlamasıdır. Dolayısıyla, teminat satıldıktan sonra borca ​​hala borç varsa, geri dönüşlü krediler ile geri dönüşümsüz krediler arasındaki ayrım devreye girer. Rücu kredileri, teminat tahsil edildikten sonra hala bir bakiye kaldıysa, borç verenlerin borçlunun sahip olduğu diğer varlıkların peşine düşmesine izin verir. Öte yandan, geri dönüşümsüz kredileri verenlerin, teminat satıldıktan sonra ödenmemiş bir bakiye olsa bile, bir borçlunun diğer varlıklarının peşine düşmesi yasaktır.